İletişim

Milli Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi Başkanlığı

Adres: Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:21
 (Eski Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Binası)
Beşevler/Yenimahalle/ANKARA

e-Posta: mtegm_itmedb@meb.gov.tr
Tel: 0312 413 33 70 veya 0312 413 33 06

Lütfen tekrar kontrol ediniz.