Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR GÜNCELLENDİ

 YÜZ YÜZE EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR GÜNCELLENDİ

 1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve 14431459 sayılı yazısının 4 üncü maddesine göre okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
 2. Ortak derslerde dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
 3. Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi günde en fazla 8 ders saati, ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
 4. EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
 5. Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.

 

9. Sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

 1. Meslek derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
 2. Meslek derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
 3. Okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
 4. Derslikler ve atölyeler fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
 5. Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi meslek dersleri ve ortak dersler toplamı haftada 16 saat olacaktır.
  Sınıflar ikiye bölünerek
  Birinci grup: Pazartesi, Salı
  İkinci grup: Perşembe, Cuma okula gelecektir.
  Çarşamba günleri okulda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır. ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
 6. EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
 7. Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.

 

10 ve 11. Sınıflarda Ortak dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?

Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler bloğunda yer alan; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye devam edecektir.

 

 12.SINIF MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

Mesleki eğitim merkezi programı 12. sınıf öğrencileri yukardaki açıklamalar doğrultusunda eğitim öğretime başlayacaktır.

  12. SINIF ANADOLU MESLEK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

 1. Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
 2. Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
 3. Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
 4. Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

A. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;

 1. Haftanın üç günü işletmelerde mesleki eğitim alacaklardır. Çalışma şartlarında değişiklik yapılan işletmelere giden öğrenciler işletme şartlarına uyacaklardır.
 2. İşletmede mesleki eğitim dersi haricindeki alan/dal derslerinin bilişsel kazanımları uzaktan, uygulamalı kazanımları ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılacaktır.
 3. Bu öğrenciler için yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal dersleri öğrencilerin işletmeye gitmediği 2 güne göre planlanacaktır.

B. İşletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;

 1. Bu ders uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır.
 2. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. sınıf konu ve kazanımların yer aldığı yıllık plan/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar alan zümre öğretmenler komisyonu tarafından yapılır. Planlamalarda okulun fiziki mekân kapasitesi, öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alınır.
 3. Yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile İşletmelerde Mesleki Eğitim dersi haricindeki alan dal dersleri, işletmelerde mesleki eğitim dersi için belirlenen günler haricindeki diğer 2 güne göre planlanacaktır.
 4. Bir şubede işletmeye giden/gitmeyen ayrımı yapılmaksızın yüz yüze eğitim kapsamında yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal derslerinin eğitimi belirlenen ortak 2 günde yapılacaktır. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan öğrenciler için planlanan günler, işletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan öğrenciler için aynı günler olarak belirlenmelidir.
 5. Yoğunlaştırılmış eğitime tabi olan öğrenciler için de bu madde kapsamında planlama yapılacaktır.

 

12. SINIF ANADOLU TEKNİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ;

 1. Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
 2. Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
 3. Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
 4. Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.