Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulunun İlk Toplantısı Yapıldı

SEKRETERYASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2014-2018) İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU İLK TOPLANTISI ÜYELERİN KATILIMI İLE 25 ARALIK 2014 TARİHİNDE BAŞKENT ÖĞRETMENEVİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.
Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) İzleme ve Değerlendirme Kurulunun İlk Toplantısı Yapıldı

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) I. İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı,  Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Salih ÇELİK ve Sayın Muhterem Kurt başkanlığında, Kurul üyesi olan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Osman YILDIRIM, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Mustafa Kemal BİÇERLİ, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel ERDEL ve diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal paydaşların üst düzey yöneticilerinden oluşan İzleme ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin katılımı ile 25 Aralık 2014 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de uygulanabilir, rasyonel bir mesleki ve teknik eğitim sistemi modelinin oluşturulması ve bu modelin hayata geçirilmesi için gereken politika, tedbir ve eylem adımlarının belirlenmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018),  6 Mayıs 2014 tarihli 2014/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanıp  08 Haziran 2014 tarihli ve 29024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Altı aylık periyodlarla toplanacak olan İzleme ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısında Strateji Belgesini hayata geçirecek olan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planının 2015 Yılı Çalışma Planını onayladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.