Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Türkiye “European Alliance for Apprenticeships” – Avrupa Çıraklık-İşyerinde Öğrenme İttifakı’na Üye Oldu

21-22 Haziran 2015 tarihlerinde AB Komisyonu Dönem Başkanlığını yürüten Letonya’nın başkenti Riga’da; Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Genel Müdürler Toplantısı (DGVT) ve akabinde Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi.
Türkiye “European Alliance for Apprenticeships” – Avrupa Çıraklık-İşyerinde Öğrenme İttifakı’na Üye Oldu

Letonya’nın başkenti Riga’da 21-22 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Genel Müdürler Toplantısı ve akabinde yer alan Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakanlar Konferansı programında Türkiye’nin “European Alliance for Apprenticeships” – Avrupa Çıraklık-İşyerinde Öğrenme İttifakı’na üye olduğu kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu toplantıya Ülkemizi temsilen Müsteşar Yardımcısı Ömer Açıkgöz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Yıldırım katılmışlardır.

 

Toplantıda ayrıca Kopenhag Süreci’nin 2015-2020 dönemi hedefleri açıklanmış ve Riga Bildirgesi adı altında yayımlanmıştır. Söz konusu dönem için beş yeni hedef belirlenmiştir:

 

1-     1-İş yerinde öğrenmenin, çıraklığa özel bir önem atfıyla sosyal ortaklar, işyerleri, ticaret ve sanayii odaları ile mesleki eğitim sağlayıcılarının dahil olduğu bir düzende desteklenmesi,

 

2-     2-EQAVET Tavsiyesi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemlerinin oluşturulması/iyileştirilmesi, örgün mesleki eğitim ile sürekli mesleki eğitim sistemleri arasında öğrenme çıktıları temeline dayalı bir bilgi akışı ve geri bildirim döngüsü geliştirilmesi,

 

3-     3-Mesleki eğitime ve yeterliliklere daha esnek ve geçirgen sistemlerle erişimin sağlanması, yaygın ve informal öğrenmelerin tanınması,  daha bütünleşik ve etkin rehberlik hizmetlerinin sunulması,

 

4-     4-Mesleki eğitim müfredatlarındaki 8 AB temel yeterliklerin güçlü bir şekilde yer bulmasının temini, söz konusu yeterliklerin kazanımını destkekleyecek örgün mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim fırsatlarının artırılması,

 

5-     5-Okullarda ve iş yeri ortamlarında görev yapan mesleki eğitim öğretmenlerinin, eğiticilerin ve mentorların (öğretici öğretmen, usta, işçi başı, hami) mesleki gelişimlerini teminen sistematik yaklaşımların ve fırsatların hayata geçirilip, benimsenmesi.

 

 

İttifaka üye tüm ülkeler ve dolayısıyla üye ülkelerdeki işletmeler kısa dönemde AB genelinde 140.000 öğrenciye/gence işyerinde eğitim olanağı sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Üyeliğimizle beraber mesleki eğitim öğrencileri ve 12 yıllık zorunlu eğitimine devam eden tüm çıraklık, kalfalık ve ustalık yararlanıcıları için fırsatlar genişletilmiş olup, kurumsal hareketliliklerin yanı sıra bireysel olarak uluslar arası işletmelere başvuru yapmalarının önü açılmıştır. İşletmeler ilanlarını AB Komisyonu EAFA web sitesi üzerinden duyurmaktadır. 

Bundan böyle ülkemizin de üye olduğu Avrupa Çıraklık-İşyerinde Eğitim İttifakına ülkemizdeki iş dünyasının da dâhil olması sağlanacak olup koordinasyon çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir.

 İlgili web siteleri:

 

1-     http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en

2-     https://eu2015.lv/

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.