Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

    Daire Başkanı Tel : +90 312 413 13 92/14 05 e-posta : 
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

 

 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığının Görevleri

 

 

a) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

b) Yeni politika ve uygulamalarla ilgili projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

c) Mesleki ve teknik eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri takip etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak mesleki ve teknik eğitime yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

d) Okul ve kurumların yürüttükleri proje ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,

e) Okul ve kurumların proje ve protokol hazırlayıp uygulamalarına ilişkin iş ve işlemlerine rehberlik etmek,

f) Meslek odaları ve iş dünyası temsilcilerinin proje ve protokol aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak,

g) İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

h) Sosyal içermeye yönelik projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

ı) Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

ı) Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

i)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,

j) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

k) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.