Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Personel İletişim

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Personel İletişim Bilgileri
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Kemal Varın NUMANOĞLU Genel Müdür  413 12 54 /413 12 55  
Makam Sekreterya        
Tuğba  İYİGÜN Şube Müdür V.  413 12 54 /413 12 55  
Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta

Belma

GÜNGÖR Daire Başkanı 413 13 92 belma.gungor@meb.gov.tr

Ayşe

TURNA Şube Müdürü 413 13 85 ayseturna@meb.gov.tr

Bilgehan

TOY Şef    

Bayram 

GÜNGÖRDÜ V.H.K.İ.    

Erhan

NERGİZ Öğretmen 413 13 98  

Faysal

OĞULCU Öğretmen    

Halil

YILMAZ Öğretmen 413 13 98 halily@meb.gov.tr

İrfan

SUKAYA Bilgisayar İşletmeni    

Latife

UYGUR Öğretmen    

Necla Fatma

TOPALOĞLU Öğretmen 413 14 07 ntopaloglu@meb.gov.tr

Nilgün

ARSLAN Öğretmen    

Nurhayat

CANATAN Öğretmen    

Ömer

TURAN Şef    

Seda

KARACABEY Bilgisayar İşletmeni    
Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Recep ALTIN Daire Başkanı 413 12 52-56 recep.altin@meb.gov.tr
Emin KILIÇ (Bütçe) Programcı 413 37 62 emin.kilic@meb.gov.tr
Fahri ÖZBUDUN Öğretmen 413 13 08 fahri.ozbudun@meb.gov.tr
Fatih BAYRAK Milli Eğitim Uzmanı 413 13 07 fatih.bayrak@meb.gov.tr
Hakkı YÜCELOĞLU (Bütçe) Şef 413 12 46 hakki.yuceloglu@meb.gov.tr
Hayrettin GERMEÇ (Mutemet) Şef 413 13 00 hayrettin.germec@meb.gov.tr
İzzettin DEDE(Bütçe) Öğretmen 413 12 49 idede@meb.gov.tr
Mehmet ÇİÇEK Milli Eğitim Uzmanı 413 12 99 mehmet.cicek@meb.gov.tr
Mustafa TARTAN (Bütçe) Şef 413 29 04 mustafa.tartan@meb.gov.tr
Şakir Kıvanç  ŞENYUVA Şef 413 13 00  
Selçuk  ALTAN Öğretmen   selcuk.altan@meb.gov.tr
Tuncay YELBOĞA (Bütçe) Şube Müdürü 413 18 56 tuncay.yelboğa@meb.gov.tr
Ülkü ÖZDEMİR Şube Müdür V. 413 18 65 ulku.ozdemir@meb.gov.tr
Yüksel AKSOY (Bütçe) V.H.K.İ.    
İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Yusuf ÇİDEM Daire Başkanı 413 13 92/14 05 yusuf.cidem@meb.gov.tr 
Abdullah Mesud  GÜNDÜZ Bilgisayar İşletmeni 413 14 09 mesudgunduz@gmail.com
Aslı DEMİRCAN Milli Eğitim Uzmanı 413 13 96 asli.demircan@meb.gov.tr
Ayşe İYİGÜN Şube Müdürü 413 14 09 ayse.iyigun@meb.gov.tr
Ayşim SEÇEN Öğretmen 413 13 96 aysim.secen@meb.gov.tr
Emel BAKIRKAYA Milli Eğitim Uzm.Yrd. 413 39 33 emel.bakirkaya@meb.gov.tr 
Feridun SAKA Öğretmen 413 24 45 feridun.saka@meb.gov.tr
Fikret YALIM Öğretmen 413 24 65 fikret.yalim@meb.gov.tr
Hanife ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 413 13 96 hanife.ozdemir@meb.gov.tr 
Mihriban EKİNCİ Şef 413 13 90 mihriban.ekinci@meb.gov.tr
Nilgün PADIR Öğretmen 413 39 33 nilgun.padir@meb.gov.tr
Türkan ŞİRİN Şef 413 14 09 turkan.sirin@meb.gov.tr 
Yasin ARSLAN Şef 413 13 90 yasin.arslan@meb.gov.tr
Yasin SAKIZCI Bilgisayar İşletmeni    
Yeşim TÜRKMEN Şef 413 14 09 yesim.kilic@meb.gov.tr
Yunus ABLAK Şube Müdürü 413 13 90 yunus.ablak@meb.gov.tr 
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı TEL e-posta
İsmail GÜLER Daire Başkanı 413 12 52-56 ismail.guler@meb.gov.tr
Davut Yusuf ÖZEL Şef 413 14 01 dyusuf.ozel@meb.gov.tr
Abdullah  CANSIZ Şube Müdürü    
Kadir Eren GÜLSOY Milli Eğitim Uzmanı 413 33 75 keren.gulsoy@meb.gov.tr
Nazlı ÇULHA Şef 413 14 02 nazli.culha@meb.gov.tr
Rahime AVŞAR Öğretmen 413 14 02 rahime.avsar@meb.gov.tr
Tuğba ŞAVLUK Öğretmen 413 14 04 tugba.savluk@meb.gov.tr
Umut  AÇIKGÖZ Öğretmen 413 14 04 umut.acikgoz@meb.gov.tr 
Yasemin MIKCI V.H.K.İ. 413 14 02 yasemin.mikci@meb.gov.tr
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Ertuğrul GEÇGİL Daire Başkanı 413 12 52-56 ertugrul.gecgil@meb.gov.tr
Ahmet GÜRÜN Şef 413 13 04 agurun@meb.gov.tr
Ayşe ŞAHİNER Öğretmen    
Esra KIRKIL Milli Eğitim Uzm.Yrd.   esrascgn@gmail.com
Fulya AKTÜRK Teknisyen 413 12 44 fcevik@meb.gov.tr
Hatice DİLAVER Öğretmen 413 55 50  
Hidayet KARAOSMANOĞLU Şef 413 12 44 hkaraosmanoglu@meb.gov.tr
Hülya AYDEMİR V.H.K.İ. 413 12 42 haydemir@meb.gov.tr
Hülya KILIÇARSLAN Öğretmen 413 13 02 hulya.kilicarslan@meb.gov.tr
Hüseyin YILDIZ Şef   huseyin.yildiz@meb.gov.tr
İlkay ARSLAN Şef 413 13 02 ilkay.arslan@meb.gov.tr
Kıymet TÜRKBEN Şef 413 12 43 kiymet.turkben@meb.gov.tr
Mehmet Ali ADAK Şube Müdürü 413 13 04 mehmetaliadak@meb.gov.tr
Meral ARSLAN Şef 413 12 50 meralarslan@meb.gov.tr
Merve ZİRİĞ Şef 413 12 50 merve.zirig@meb.gov.tr
Nihal  UĞURLİ Şef   nihal.ugurlu@meb.gov.tr
Orhan ERGÜN Şef 413 12 44 oergun@meb.gov.tr
Pınar MARDİN YILMAZ Milli Eğitim Uzmanı   pmardin@meb.gov.tr
Refik OLGUN Şube Müdürü 413 13 02 refik.olgun@meb.gov.tr
Semra APİŞ Şube Müdürü 413 12 44 semraapis@meb.gov.tr
İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Süleyman AKGÜL Daire Başkanı 413 30 30 suleyman.akgul@meb.gov.tr
Aydın YAVŞANCI Öğretmen 413 33 66 aydin.yavsanci@meb.gov.tr
Emine Selcen BEKMEZCİ Öğretmen 413 33 70  
Eşref Gökhan  TANRISEVDİR Öğretmen 413 24 63 esrefgokhan.tanrisevdir@meb.gov.tr
Hatice TANRISEVDİR Öğretmen 413 24 63

hatice.tanrisevdir@meb.gov.tr

Hikmiye  HOCAOĞLU Öğretmen  

hikmiyece@hotmail.com

İrfan  AYDEMİR Bilgisayar İşletmeni 413 33 06

iaydemir06@hotmail.comr

Mesut  UĞURLU Eğitim Uzmanı 413 24 51 mesut.ugurlu@meb.gov.tr
Metin MEKE Öğretmen 413 24 51  
Osman DOLGUNYÜREK Öğretmen 413 33 55 osman.dolgunyurek@meb.com.tr
Okan  DOĞAN Öğretmen 413 24 50 okan.dogan@meb.gov.tr
Saniye YILMAZ Öğretmen 413 33 70 saniye.yilmaz@meb.gov.tr
Yaşar Baki ALTUNBAŞ Şube Müdürü 413 24 51 yasarbaki.altunbas@meb.gov.tr
Özel Büro
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Recep ALTIN Daire Başkanı 413 12 52 recep.altin@meb.gov.tr
Ali Can AKILLI Bilgisayar İşletmeni 413 12 40 aakilli@meb.gov.tr
Ali Murat KARA Şube Müdürü 413 33 46  
Atlas UYGUR V.H.K.İ. 413 33 47 atlas.uygur@meb.gov.tr
Canan MADEN Bilgisayar İşletmeni 413 14 05 canangul@meb.gov.tr
Derya KÖSE V.H.K.İ. 413 12 40 derya.kose@meb.gov.tr
Dursun ERDOĞAN V.H.K.İ. 413 12 40 dursunerdogan@meb.gov.tr
Faruk TÜMER V.H.K.İ. 413 12 51 ftumer@meb.gov.tr
Fatma ÜNLÜ Şef 413 12 57 fatma.unlu@meb.gov.tr
Ferhat TABAKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 413 24 60  ferhat.tabakoglu@meb.gov.tr
Gülhan NUMANOĞLU Şube Müdürü 413 24 53 gulhan.toy@meb.gov.tr
Güven ŞAHİN V.H.K.İ. 413 12 52 guven.sahin@meb.gov.tr
Göknur Gül GÜRSES Şef 413 14 06 ggurses@meb.gov.tr
İhsan SAVAŞ Daire Başkanı (Ş.Bağlı) 413 12 41 isavas@meb.gov.tr
Kezban ŞAHİN Şef 413 13 92 ksahin@meb.gov.tr
Mehmet Akif UZUNOĞLU 6.Akşam Sanat Müdürü 413 33 11 mehmetakif.uzunoglu@meb.gov.tr
Nejmi SAKAOĞLU Şube Müdürü 413 29 05 nsakaoglu@meb.gov.tr
Recep AKDİL Şef 413 33 77 rakdil@meb.gov.tr
Şevki TEKE 6.Akşam Sanat Müdür Yardımcısı 413 33 20 sevki.teke@meb.gov.tr
Programlar ve Öğretim Materyalleri  Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Mehmet Salih CANBAL Daire Başkanı 413 25 94 mehmetsalih.canbal@meb.gov.tr
Aysun ÖZORHAN Öğretmen    
Ayşegül BUGÜNER Öğretmen    
Bilgen KERKEZ Milli Eğitim Uzmanı 413 33 52 bilgentas@meb.gov.tr
Celalettin BAKIR Şube Müdürü 413 13 03 cbakir6606@hotmail.com
Dilek AYDOSLU Öğretmen    
Emine Selcen  BEKMEZCİ Öğretmen 413 33 52 selcen_pekmezci@hotmail.com
Erdoğan  ÖZDEMİR Öğretmen    
Esra AKSOYLAR Öğretmen    
Ertuğrul KURHAN Öğretmen 413 33 50 kurhan2004@hotmail.com
Fatma GÖZALAN ÇİÇEK Milli Eğitim Uzmanı   fgcicek@meb.gov.tr
Fatih HAZAN Öğretmen   fatihhazan@meb.gov.tr
Filiz  USGURLU Öğretmen 413 24 54 fusgurlu@gmail.com
Hasan GENCER Öğretmen 413 13 01 hasangencer@gmail.com
Hatice İNCE Öğretmen 413 33 28 haticeince@meb.gov.tr
Hülya DEMİRYÜREK Öğretmen    
Kazım KARAGÖZ Öğretmen    
Kısmet  SARIHAN Uzman Öğretmen 413 24 57 kismetsarihan@hotmail.com
Mahmut Ziya ÜNAL Bilgisayar İşletmeni 413 33 22 mzunal@meb.gov.tr
Mitat KARAÇAĞIL Şube Müdürü    
Mehmet  BAL Uzman Öğretmen 413 33 53 mehmetbal06@hotmail.com
Mehmet  UÇUM Öğretmen 413 33 76 mehmetkaledavaz@hotmail.com
Neşe Can  TÜRK Uzman Öğretmen 413 33 58 canatamer@hotmail.com
Nurullah  TÜRKER Öğretmen 413 24 56 nuruturk18@hotmail.com
Özgür TULİS Öğretmen    
Süleyman BİLGİN Öğretmen    
Yasemin KOZAK Öğretmen    
Yüksel SELVİ Öğretmen 413 33 81 yselvi@meb.gov.tr
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Ünvanı Telefon e-posta
Şennur ÇETİN Daire Başkan  413 13 92/14 05 sennur.cetin@meb.gov.tr
Abdulkadir YILDIZ Öğretmen 413 33 62 akyildiz@meb.gov.tr
Ahmet OZAR Öğretmen 413 33 12 aozar@meb.gov.tr
Balkır ÖZÜNLÜ Mühendis 413 33 34 balkir.ozunlu@meb.gov.tr
Eda AKAR Öğretmen 413 33 73 eda.akar@meb.gov.tr
Elvan KAHYAOĞLU ABİDİ Öğretmen 413 24 44  
Feden KOCATÜRK Öğretmen 413 33 02 fkocatürk@meb.gov.tr
Funda ÇÖKER Öğretmen 413 33 09 fcoker@meb.gov.tr
Gökhan TAŞ Şef 413 13 94 gokhan.tas@meb.gov.tr
Hatice GÜNEŞ Öğretmen    
Hatice ÖKSÜZ Milli Eğitim Uzmanı    
Kahraman PAŞAOĞLU Öğretmen    
Kübra GÜZELYURT Milli Eğitim Uzmanı 413 13 89 kubra.guzelyurt@meb.gov.tr
Melek ÇELİK Öğretmen    
Mesut Zülfü YUSUFOĞLU Öğretmen 413 33 09 mzyusufoglu@meb.gov.tr
Murat MİDAS Şube Müdürü 413 33 30 mmidas@meb.gov.tr
Muzaffer DÖLEK Öğretmen    
Nigar AYDIN Programcı 413 13 94 nigarerdem@meb.gov.tr
Osman YALÇIN Şube Müdürü 413 33 36 oyalcin@meb.gov.tr
Özlem DEMİR Öğretmen 413 33 45 odemir@meb.gov.tr
Selma BULUT Şef 413 33 79 selmabulut7@hotmail.com
Soner TÜRKOĞLU Öğretmen 413 24 61 soner.turkoglu@meb.gov.tr
Şengül  YILDIZ Öğretmen 413 24 48 sengul.yildiz@meb.gov.tr
Şehnaz ÇİVİCİ Öğretmen 413 13 88 scivici@meb.gov.tr
Tarık KAYA Öğretmen 413 33 63 tarikkaya@meb.gov.tr

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.