Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Özel Büro

  Ahmet KAYA Daire Başkanı Tel : 413 13 92 - 413 14 05 e-posta : 
Özel Büro

 

Özel Büronun Görevleri

a)Genel müdür ve daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

b)Genel Müdürlük personelinin idari, mali ve yardımcı hizmet işlerini yürütmek,

c)Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel ve bilgi edinme mevzuatı kapsamında gelen evrakı makama sunmak ve usulüne uygun olarak ilgili birime ulaştırmak,

ç)DYS dışı gelen evrakı kaydetmek, evrakı taratarak DYS'ye yüklemek ve konularına göre Genel Müdür ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek,

d)DYS dışı giden evrakın çıktılarını alarak ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,

e)Genel Müdürlük makamınca yapılacak toplantı, seminer ve benzeri çalışmalara ait ön hazırlıkları yapmak,

f)Vekâlet onayları, görev değişimleri, görev dağılımları ile personele tebliğ edilmesi gereken yazı ve benzerlerini imza karşılığı ilgililere duyurmak,

g)Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme, yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak,

ğ)Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve başlama / ayrılma iş ve işlemlerini yürütmek,

h)Genel Müdürlük personelinin özlük dosyalarını tutmak; maaş, fazla çalışma, geçici görevlendirme yollukları, emekli olanların sürekli görev yollukları ile telefon, faks, kablolu TV ve pul mahsubunun tahakkuklarını yapmak, ilgili Bakanlık birimlerine göndermek, bunlarla ilgili kayıtları tutmak, giyim yardımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ı)Genel Müdürlük birimlerinin yerleşimi ile çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

i)Hizmetlilerin görev dağılımlarını yapmak, çalışmalarını takip ve kontrol etmek, bu konuda ilgili birimle iş birliği yapmak,

j)Genel Müdürlük personeline ait manyetik kart, personel kimlik kartı ve toplu taşıma kartı planlaması ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k)Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde genel müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

l)Geçici görevli personelin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek,

m)Genel Müdürlüğe ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

n)Genel Müdürlük personelinin hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, donatım, tüketim malzemesi (toner, kâğıt, kırtasiye ve benzeri) ihtiyacını tespit etmek, temini, depolanması ve ilgililere dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o)Genel Müdürlük çalışma alanında bulunan elektrik ve haberleşme tesisatı, klima, TV, video, fotokopi makinesi, yangın söndürme cihazı ve diğer cihazların periyodik bakımının yapılması, arıza hâlinde onarılması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ö)Olağanüstü günlerde ve ihtiyaç duyulduğunda genel müdürlükte çalışmasına ihtiyaç duyulan personeli Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgililere duyurmak,

p)Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve işlemlerini takip etmek,

r)Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde takip etmek,

s)Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.


 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.