Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Sema AYDIN Daire Başkanı Tel : +90 312 413 12 56 e-posta :
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

 

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığının Görevleri;


a)Öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlayacak, aidiyet duygusu ve kurum kültürünü geliştirecek tedbirleri almak,

b)Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

c)Okul ve kurumlardaki öğrencilerin yatılılık ve bursluluk uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç)Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda; öğrenci kulübü, toplum hizmeti çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

d)Yurt dışından gelen ve mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenim görecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e)Öğrencilerin yurt dışında gördükleri öğrenimlerinin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

f)Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)Öğrencilere verilecek belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h)e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,

ı)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,

i)Öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j)Okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan kayıt-kabul, nakil ve geçiş, devamdevamsızlık, sınav ve benzeri davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek,

k)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

l)Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.