Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

METEK III Hibe Bileşeni Projeleri Başladı

METEK III Hibe Bileşeni Projeleri Başladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Operasyon Faydalanıcısı olduğu Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEK III) Operasyonu Hibe Bileşeni kapsamında 18 projeye, toplam 8 milyon Avrodan fazla hibe desteği sağlandı. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında desteklenen METEK III Hibe Bileşeni Projeleriyle mesleki ve teknik eğitimde insan kaynaklarının gelişimine sosyal ortakların etkili katkısının elde edilmesi bekleniyor.

1 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve 18 ay sürecek Hibe Bileşeni Projeleri ile öğretmenlerin iş başında eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezlerinin kurulması, hizmet içi eğitimler için eğitim materyalleri ve programların hazırlanması, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık geliştirme çalışmaları yapılması ve iş dünyası ile eğitim arasındaki köprünün yeni ağlar ve ortaklık mekanizmaları kurmak suretiyle güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hibe Bileşeni Projesi faydalanıcıları ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında birer protokol imzalanarak iyi yönetişim çerçevesinde en faydalı sonuçlara erişim amaçlanmıştır. Hibe Bileşeni Projeleri ile sosyal ortaklar tarafından kurulacak Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezleri, METEK III Teknik Destek Projesi dâhilinde kurulacak Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri ile iş birliği içinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Böylelikle sürdürülebilir bir yapının ve kalıcı iş birliğinin kurulması için önemli bir adım atılmış olacak.

Hibe Bileşeni Projelerinin Yönetimi ve Uygulaması Eğitimi 16-18 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmektedir. Söz konusu eğitime, proje yürütücüsü kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmışlardır. Eğitimin açılış konuşmaları; AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sayın Mustafa BALCI, ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN ve MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan ŞENER tarafından yapılmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mustafa BALCI, "METEK III Operasyonu son yıllarda planlanan ve uygulamaya geçen projeler içerisinde en kapsamlılarından birisi. Mesleki ve teknik eğitimin olmazsa olmazı sektör temsilcileri ve sosyal ortakların desteğini daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve daima gelişimleri desteklenmesi gereken mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sahadaki gelişmelere uygun becerilerle düzenli olarak donatılabilmesi için işbaşında hizmet içi eğitim faaliyetlerini bu kapsamda geliştirmek için proje faaliyetlerini bir fırsat olarak görüyoruz. Teknik Destek Bileşeni kapsamında hayata geçecek 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi ve Hibe Bileşeni Projeleri ile kurulacak Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezlerinin bir arada ve iş birliği hâlinde ürünler ortaya koymaları bu sürdürülebilir yapının tesisi için çok faydalı olacaktır. Şu ana kadar Teknik Destek Bileşeni çalışmalarının yolunda gidiyor ve Hibe Bileşeni Projelerinin de başarıyla yürüyeceğini temenni ediyorum." dedi.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ise konuşmasında "Millî Eğitim Bakanlığı ile geçmişten bugüne pek çok proje başarıyla yürütüldü ve mevcut durum itibarıyla AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında BEGEP ? Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması, EÇE ? Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması, ENROLMENT ? Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi ve bugün toplanmamıza vesile olan METEK III Operasyonu başarıyla yürütülmekte. Millî Eğitim Bakanlığının Operasyonel Faydalanıcısı olduğu projeler İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'na kaliteli göstergelerle girdi sağlamaktadır. METEK III Operasyonu Hibe Bileşeni kapsamında desteklenen projeler ile bu başarıları devam ettirmek istiyoruz. Sözleşme Makamı olarak ekibimiz yönetiminde, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden çalışma arkadaşlarımızın değerli katkılarıyla dikkatli ve meşakkatli bir değerlendirme süreci sonucunda başvurular arasından 18 proje teklifine hibe desteği sağlanmış vaziyettedir. Başarılı bir uygulama süreci geçirmesini umduğumuz projelerin, faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz." dedi.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER "Çağın gerekliliklerine ve günden güne değişen ihtiyaçlara uygun bir mesleki ve teknik eğitim için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından pek çok öncü çalışmaya imza atıldı. Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER'in daima altını çizdiği mesleki ve teknik eğitimde yaşanan paradigma değişimi, yapılan yatırımlar ve sağlanan destekler mesleki ve teknik eğitimin katma değerini günden güne artırmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinin güçlendirilmesi için verilen sigorta ve ücret desteği bu süre zarfında en çok dinamizm sağlayan adımlardan birisi olmuştur. Bunun yanında; 1000 Okul Projesi okullar arasındaki farkları azaltmada önemli bir rol oynamış, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde açılan 52 Ar-Ge Merkezi özellikle fikri mülkiyet, patent, faydalı model gibi çalışmalarda fark yaratan ürünler ortaya çıkarmıştır ve çıkarmaya devam etmektedir. Mesleki ve teknik eğitime odaklanan bu tür yenilikçi yaklaşımlar ile okullarımızın döner sermaye gelirlerinde hatırı sayılır gelişme kaydedilmiştir ve hemen hemen her gün yeni bir başarı kayıtlara geçmektedir. Hatta ve hatta bugün meslek liselerimiz ihracat yapabilecek kapasiteye erişmiştir. Şüphesiz bu başarımların kaydedilmesinde uygulanan politikaların ve bakış açısının geliştirilmesinin yanında, proje faaliyetlerinin katkısı da mevcuttur." dedi.

Nazan ŞENER "METEK III projesi sayesinde öncü bir model olarak sahada yer almasını hedeflediğimiz Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini hayata geçirerek, öğretmenlerin mesleki gelişimini merkeze alan yapıyı güçlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri tamamlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde önemli bir yer ayrılan öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve mesleki gelişim temelli kariyer yapısına da bu vesileyle katkı sunmayı amaçlıyoruz. Daima güçlü iş birliğinde olduğumuz siz sosyal ortaklarımızın yürüteceği ve öğretmen gelişimini merkeze alan METEK III Operasyonu kapsamında desteklenen Hibe Projelerinin bu vizyona katkı sağlayacağına inancımızın sağlam olduğunu belirtmek isterim. Bugün burada bulunan kurumlar olarak iş birliklerimiz hâlihazırda kuvvetli biçimde yürümektedir. Mesleki ve teknik eğitim ekosistemi bu ortaklıktan değerli kazanımlar elde etmektedir ve bizler bu iş birliğinin meyvelerini bilhassa son dönemde hep birlikte toplamaktayız. METEK III Hibe Programı kapsamında yürütülecek projelere verilen desteklerin söz konusu iş birliğimizi taçlandıracağı kanaatindeyim." ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Hibe faydalanıcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Hibe Bileşeni Projelerinin Yönetimi ve Uygulaması Eğitimi'nin ilk günkü oturumu METEK III Operasyonu sunumu ile devam etti ve Tematik İzleme Süreci bilgilendirmesi ile sonlandı. Toplam 2,5 gün sürecek eğitim sonucunda projelerin uygulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara odaklanılacaktır.

METEK III Operasyonu Hibe Bileşeni Projesi Faydalanıcı Kurum Listesi

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği

Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Ankara Ticaret Odası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

MESS Eğitim Vakfı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Bilişim Vakfı

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası

Denizli Ticaret Odası

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

Projelerin detayları için: https://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=179

 

18-02-202218-02-202218-02-2022

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.