Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

"Mesleki Eğilimlerin Değişen İş Dünyası İhtiyaçlarına göre Tespit Edilmesi ve Doğru Yönlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı" 10-11 Mart 2020 tarihlerinde Ankara' da yapıldı "Mesleki Eğilimlerin Değişen İş Dünyası İhtiyaçlarına göre Tespit Edilmesi ve Doğru Yönlendirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı"  10-11 Mart 2020 tarihlerinde Ankara' da yapıldı. Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada üniversite, sivil toplum kuruluşları, paydaş Bakanlıklar, il millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerinden konuyla ilgili çalışmalar yürüten uzmanları yer aldı.

Çalıştayda, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen beceri belirleme materyalleri değerlendirildi. Geliştirilen materyallerle öğrencilerin kendilerini tanıyarak yeteneklerini keşfetmeleri için ortam oluşturulacaktır.

Genel Müdürümüz Kemal Varın NUMANOĞLU yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 

"Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ıncı maddesinde  "Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler" şeklinde bize ödev verilmektedir.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde "Kariyer rehberliğine yönelik alan ve dal seçim süreci için "Genel Beceri Test Seti" geliştirilecektir " ifadesi yer almaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalarda  geldiğimiz noktada yaptıklarımızı sizlerle paylaşmak için bugün buradayız. Meslek seçiminde öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren kendi mizaç ve kabiliyetlerinin farkına varması ve bu doğrultuda kendi özelliklerine uygun meslek seçimi yapabilmelerini istiyoruz.

 

İnsanın doğuştan sahip olduğu ve hayatı boyunca değişmeyecek çekirdek özellikleri vardır. Bunlar gelişen kişilik ve karakter yapısıyla evrilerek devam eden bir sürece dönüşür. Derslere olan ilgisi, oynayacağı oyunların seçimi, arkadaşlarını ya da öğretmenlerini sevip sevmemesi gibi hususlar tamamen onun mizacıyla ilgilidir. Başarı istiyorsak öğrenciyi birey olarak ele alıp ona özel bazı değişiklikler yapmamız gerekir. Her öğrenciyi belirli standartlarda toplumun veya ekonominin ihtiyaçlarına göre yetiştirmeye çalışmak onları toplumda mutsuzluğa ve başarısızlığa yönlendirir.  Doğru meslek seçimi olanağı sunmak bireyin yaşamı boyunca mutlu ve başarılı olmasını,  sevdiği meslekte daha verimli ve üretken olmasını sağlayabiliriz.

 

Öyleyse meslek seçiminde bireyin gelecekte hayal kırıklığına uğramaması için seçeceği mesleğe yeteneklerinin uygun olup olmadığını, sahip olduğu yeteneklerle yapacağı mesleğin gerektirdiği yeteneklerin ne kadar örtüştüğünü iyi bilmesi gerekmektedir. Parmak becerisi yetersiz olan bir öğrencinin mikroelektronik alanında eğitim alması, aritmetik işlem becerisi sınırlı olan bir öğrencinin muhasebe ve finansman alanına yönelmesi, simetri ya da üç boyutlu uzay konusunda zorlanan bir öğrencinin grafik ve tasarım bölümünü seçmesi meslekte onun gelecekte mutsuz olabilmesine yol açabilir.  Bu ve benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Biz şunu yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizin doğuştan sahip oldukları yetenekler hangi mesleklerin gerektirdiği yeteneklerle ne kadar benzeşiyor? Bunun için de öğrencinin sahip olduğu yetenekleri ve becerileri analiz ederek yol gösterici olmalıyız.

Trabzon millî eğitim müdürlüğümüz ve Trabzon üniversitemizle bu konuda çalışma yaptık. Bugün ve yarın geliştirdiğimiz setleri ve hangi becerileri ölçmede kullanılabileceğini sizlerle paylaşacağız. Elde edeceğimiz sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapacağız.

İlk defa böyle bir grupla çalışmamızı paylaşacağız. Mutlaka eksikliklerimiz ya da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar vardır. Vereceğiniz katkılar bizim için son derece önemli. Sizler bu konuda çalışan bizlerden daha geniş bilgilere sahip alanınızın uzmanlarısınız. Vereceğiniz her katkı çalışmalarımızın devamında bizlere rehberlik edecektir.

Aynı zamanda bu çalışmayı projelendiriyoruz. Kısa bir süre içinde proje detayları da ortaya çıkmış olacak. Setlerin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulama birimlerinin oluşturulması, öğretmen eğitimlerinin verilmesi, sonuçlarının öğrencilerimizle, velilerimizle rehberlik öğretmenlerimizle paylaşılması süreçleri proje kapsamında devam edecek.

 

Hedefimiz 8 inci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerimiz için bu setleri isteğe bağlı olarak uygulayarak onların yeteneklerini keşfedebilmesi için farkındalık sağlamak, ebeveynlerini ve rehberlik öğretmenlerin öğrenciyle ilgili yönlendirmelerinde referans oluşturmaktır.

Bugün burada bir araya gelmemizde desteğini esirgemeyen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ne, beceri belirlemede kullanılacak setlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında çok büyük bir özveriyle çalışan Trabzon il millî eğitim müdürlüğü ile Trabzon üniversitesindeki hocalarımıza, sağlayacağınız katkılardan dolayı tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, başarılar dilerim" dedi.

12-03-2020

  

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.