Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile IBM Türkiye Arasında Yapılan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Siber Güvenlik Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile IBM Türkiye Arasında Yapılan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Siber Güvenlik Eğitiminin  Geliştirilmesi Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bakanlığımız, ülkemizin geleceğinde bugünden söz sahibi olacak meslek liseli gençlerimizi çağdaş ve gelişen teknolojilerle donatılmış şekilde eğitmek misyonuyla 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini yerine getirmek üzere paydaşlarımızla iş birliklerine her gün bir yenisini ekleyerek yerelden evrensele uzanan bir perspektif kazanmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve böylece ülkemizin rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz güç ve birikimi paydaşlarımızla birleştirmemiz önem taşımaktadır.

Günümüz koşullarında gerek toplumsal yaşamın gerekse iş yaşamının bireylerden beklentileri hızlı bir şekilde değişmekte ve artmaktadır. Eğitim sistemleri ve bu sistemi işleten örgütlerin bireylere bu kazanımları sağlamaları için sürekli yenilenmesi ve fonksiyonlarını güçlendirmeleri beklenmektedir. Eğitim sistemleri için bu yenilenme ve güçlenmenin anahtarı konumunda öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenler eğitim ve öğretim sistemlerinin amaçlarına ulaşmasında ve sistemin girdisi olan öğrencilere en güncel ve geçerli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında kilit öneme sahiptir.

Bu bilinçten hareketle, Millî Eğitim Bakanlığı ve IBM Türkiye arasında öğretmenlerin siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini arttırarak siber güvenlik alanında mezunlar verilmesine katkı sağlanması amacıyla Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Siber Güvenlik Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, IBM Türkiye ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iş birliğinde hayata geçirilecek olan bu proje, en temelde siber güvenlik eğitimi alanında çalışan eğitimcileri yeni içerik ve araçlarla tanıştırmayı, günümüzde önemi gittikçe artan siber güvenlik konusunda, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek öğrencileri yetiştirecek olan öğretmenlerin donanımlarını artırmayı amaçlamaktadır.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinden 50 öğretmenimiz çevirim içi ortamda senkron ve asenkron eğitimler ile siber güvenlik alanında uygulamalı eğitim alacaklardır. Başta siber güvenliğin temelleri, kriptoloji, siber güvenlik alanındaki trendleri içeren eğitim içerikleri sektör temsilcileri ve öğretmenler ile yapılan yuvarlak masa toplantısı sonrasında şekillendirilmiştir. Proje sonrasında asenkron eğitim içeriklerine tüm öğretmelerimizin erişimine açık olacaktır. Uygulama; içerik, yöntem ve araçları ile 2023 Eğitim Vizyon belgesinde yer alan "Mesleki ve teknik eğitim müfredatlarının tanıtımına yönelik yönlendirme ve rehberlik dijital platformu" başlığının gerçekleştirilmesi adına atılan adımlardan biridir.

Proje sonunda, bilişim teknolojileri alanında eğitim vermekte olan öğretmenler özel sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalarla donanmış olacak ve öğretmenler aracılığıyla ilgili bölümlerden nitelikli öğrencilerin yetişmesi için adım atılmış olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.