Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

MESLEK LİSELERİ AVRUPA MESLEKİ BECERİLER HAFTASINDA FARK YARATIYOR

MESLEK LİSELERİ AVRUPA MESLEKİ BECERİLER HAFTASINDA FARK YARATIYOR

Son yıllarda mesleki ve teknik eğitime yönelik yapılan hamleler ile gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Döner sermaye gelirlerindeki kayda değer artış, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öne çıkan çalışmaları, ArGe merkezi okullar, patent, marka ve fikri-sınai mülkiyet ivmesi ve mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefi, yürütülen projeler ve protokollerle hayata geçirilen iş birlikleri öne çıkan kazanımlardan oldu. Elde edilen tüm başarıların görünürlüğünün sağlanması ise önem verilen bir diğer konu.

Mesleki ve teknik eğitime katma değer yaratmak amacıyla, mesleki eğitimin tüm paydaşlarının bir arada hareket etmesini ve mesleki eğitimin sunduğu faydaları sergilemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Mesleki Beceriler Haftası 2016 yılından bu yana kutlanıyor. 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftasında Türkiye tüm kategori ve çalışmalarda öne çıkan işlere imza atıyor. Bu yıl 16-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Hafta, Avrupa çapında olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Mesleki ve teknik eğitim çevresinde rol alan tüm tarafların etkin katılımının teşvik edildiği Hafta kapsamında etkinlikler yapılıyor, ödüller veriliyor ve mesleki ve teknik eğitime yönelik ilham veren kişi hikayeleri yayınlanıyor. Mesleki ve teknik eğitimin yerelde görünürlüğünün sağlandığı etkinlikler, yapılan çalışmaların uluslararası çapta duyurulması için de bir araç niteliğinde.

"Mesleki Eğitim Öğretim ve Yeşil Dönüşüm" temasıyla ilerleyen Hafta, Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmek için gerekli adımların atılması ve bu konuda farkındalık oluşturma amacını taşıyor. Yeşil Mutabakat hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir aktör olan mesleki ve teknik eğitimin ülkemizde kazandığı gelişmenin yaygınlaştırması için Hafta kapsamında ülke genelinde etkinlikler yapılıyor. Mesleki ve teknik eğitime katma değer yaratılmasının temel amaç olduğu etkinliklerde, Yeşil Mutabakat çerçevesinde mesleklerin geleceği konusu da ele alınan bir diğer nokta.

Hafta odağında özel olarak İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları ile il merkezli büyük çaplı görünürlük faaliyetleri, konferanslar, fuarlar ve şenlikler düzenlenirken; tüm kademelerdeki okulların da bu sürecin parçası olması için rehberlik yapılıyor. Mesleki ve teknik eğitime yönlendirmenin ve farkındalık oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerde, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri, sosyal ortaklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm mesleki eğitim camiası etkin biçimde yer aldılar. Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Portali, yapılan tüm çalışmaların takip edilmesi için bir mekanizma görevi görüyor. Portal üzerinde kayıtlı etkinliklerde Türkiye büyük paya ve ağırlığa sahip. 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Hafta etkinlikleri, yoğun biçimde bu dönemde gerçekleştirildi ancak etkinlikler yıl boyunca da uygulanabiliyor. Portal üzerinden kayıtlı etkinlikler takip edilebiliyor. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri önümüzdeki günlerde de tüm illerde ve okullarda sürdürülecek. PORTAL LİNKİ: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Çalışma Grupları kendi illerinde büyük çaplı katılımın sağlanabileceği etkinlikleri hayata geçirdi. Yüz yüze yapılan fuar ve sergi niteliğinde olan etkinliklere ilgi büyük oldu. Bu etkinliklerin yanında, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla çevrimiçi bilgilendirme toplantıları ve söyleşiler de yaygın şekilde yapıldı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında elde edilen gelişmeler, çalışmaların odak noktasını oluştururken, öğrenci ve öğretmenlerin ortak emeğiyle üretilen ürünler büyük ilgi çekti.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri öncülüğünde düzenlenen etkinliklerde mesleki eğitim kurumlarının tanıtıldığı fuarlar büyük kitlelerin dikkatini çekti. Okullar kurulan stantlarda çalışmalarını ortaokul öğrencilerine ve öğrenci velilerine sundu. Fuarlar ile mesleki ve teknik eğitimin sunduğu faydaların somut biçimde ortaya konması sağlandı. Fuarlarda okulların patent ve marka çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan ürünler, TeknoFest ödülü alan çalışmalar, robotlar ve tasarımlar ilgi topladı. Özellikle ortaokul öğrencilerinin fuarlarda katılımı ve ilgisine önem verildi. Fuar organizasyonlarında halka açık alanlar, kent meydanları ve parklar yaygın biçimde tercih edilerek "açık kapı" teması benimsendi.

Fuarlarda ve diğer etkinliklerde haftanın teması olan "Mesleki Eğitim Öğretim ve Yeşil Dönüşüm" konusuna dikkat çekilmeye çalışıldı. Çeşitli illerde yapılan çalıştay, seminer, panel ve toplantılarda "geleceğin meslekleri" konusu işlenirken, mesleki ve teknik eğitimin buradaki payı tartışıldı. Bu sayede öncelikle gençlerde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen fuarların yanında, okullarda mevcut uygulanan proje ve etkinliklerin tanıtılması da bir diğer dikkat çeken faaliyet grubu oldu. Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışına staj hareketliliğine giden öğrencilerin deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlar, okullarda yürütülen eTwinning projelerinin yaygınlaştırma çalışmaları, okullarda yürütülen diğer uluslararası projelerin bilgilendirme faaliyetleri bilgi ve kazanımların paylaşılması için yaygın konu başlıkları oldu. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP), Mesleki Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP), Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (METEK III) gibi projelerin faaliyetleri ve tanıtma çalışmaları Avrupa Mesleki Beceriler Haftası ile uyumlu biçimde yürütüldü.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin öncülüğünde yürütülen fuar ve büyük çaplı etkinliklere mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan kurum ve kuruluşlar da büyük ilgi gösterdi. Pek çok ilde Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliği halinde oturumlar gerçekleştirilirken, Üniversiteler akademik kadroları ve fiziki imkânları ile destek verdiler. Fuarlara mülki amirler ve yerel idareler aktif katılım gösterdiler. Ayrıca, çeşitli fuarlarda Bakanlık temsilcileri de yer aldı.

Fuarlarda Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerine ek olarak Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri de büyük katkı sağladılar. Düzenlenen tüm etkinliklerde Güzel Sanatlar Liseleri konserler ve gösteriler ile sahne alırken, Spor Liseleri Hafta özelinde gerçekleştirilen turnuvalar, doğa yürüyüşü ve bisiklet korteji gibi çalışmalarla renk kattı.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin yanında, tüm kademelerden okullar büyük bir ilgi gösterdiler. Temel eğitim okullarımızdan yönlendirme çalışmaları kapsamında mesleki ve teknik eğitim okullarımızın ziyaret edilmesi, kariyer fuarları ve sergiler en yoğun biçimde gerçekleştirilen etkinlikler arasında oldu. Bunların haricinde çevrimiçi seminerler, söyleşiler, başarı hikayelerinin anlatıldığı ve alanında uzman kişilerin ve girişimcilerin öğrencilerle buluştuğu toplantılar, öğrenciler arası beceri yarışmaları da yaygın faaliyetler arasında yer aldı. Öğrenci velilerinin ve yerel halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikler mesleki ve teknik eğitime dikkat çekilmesi açısından büyük fayda getirdi. İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen fuarlar ve merkezi etkinlikler haricinde okulların gerçekleştirdiği münferit faaliyetler Hafta kapsamında amaçlananların daha geniş bir kitleye yaygınlaştırılması için büyük katkı sağladı.

Hafta kapsamında Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Ödülleri (VET Excellence Awards) çeşitli başlıklarda veriliyor. "Yenilikçi Mesleki Eğitim Kurumu" başlığında Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödüle aday gösterildi ve 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan törende 2.lik ödülünün sahibi oldu. Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi enerjisini üretmesi, su döngüsünü verimli kullanması, yenilenebilir enerji ve elektrik-elektronik teknolojisi alanlarında verdiği eğitim ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde ödüle aday gösterildi. Haftanın teması ile uyumlu bir eğitim vizyonu olması da bir diğer önemli etmen oldu. Avrupa çapında verilen bu ödüllerde ülkemizin temsil edilmesi ile Avrupa Mesleki Beceriler Haftasının tüm kategorilerinde aktif biçimde yer alınmış oldu.

Hafta kurgusunun bir diğer önemli parçası olan "Mesleki Eğitim Hikayeni Paylaş" kategorisi ise bireylerin mesleki eğitime yönelik olarak kendilerinin ifade etmesi için bir fırsat olarak kullanıldı. Ayrıca bu Hikayeler, mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması için de önemli bir çalışma. Pek çok ilimizde Hikayelere konu kişiler ile temel eğitim ve mesleki eğitim öğrencilerini bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirildi. Bu sayede iyi örneklerin ve başarı hikayelerinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin dikkatinin çekilmesi sağlandı.

HİKAYELERDEN ÖRNEK VİDEO LİNKLERİ:

https://youtu.be/cooUQBpBH0I

https://youtu.be/ExvQ2TAAATE

https://youtu.be/qzzSvzhf4lg

https://youtu.be/QFO9Or2ZydE

https://youtu.be/L9MZ_m287nI

https://youtu.be/Ctoyhi3wjOE

https://youtu.be/h5-4IOYDMNc

 

24-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-202224-05-2022

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.