Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

İsmail GÜLER Daire Başkanı Tel : +90 312 413 12 52 - 0312 413 33 32 e-posta :ismailguler@meb.gov.tr
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

 

 

Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri; 

 

a)Okul ve kurumların akreditasyon faaliyetlerini yürütmek,

b)Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek ve okullara rehberlik yapmak,

c)Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık yapmak,

ç)Mesleki ve teknik ortaöğretimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, usul ve esasları belirlemek,

d)Öğretmen, yönetici ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek,

e)Mesleki ve teknik ortaöğretimde kalite uygulamalarına ilişkin iyi örnekleri toplamak, paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak,

f)Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu ile paylaşmak,

g)Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)Diğer ülkeler, Avrupa Birliği Kalite Güvence Referans Çerçevesi (EQARF) ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h)Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin alan yeterlilikleri ile ilgili çalışmaları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirmek,

ı)Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,

i)Genel Müdürlüğün web sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j)Genel Müdürlük görev alanına giren konularda yazılı ve görsel basında çıkan yayınlarla ilgili olarak Genel Müdürü bilgilendirmek,

k)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

l)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.