Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

İşyeri Tabanlı Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu işbirliğinde yürütülen İşyeri Tabanlı Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesinin açılış toplantısı Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldı.
İşyeri Tabanlı Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi

Açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Sayın Osman Nuri GÜLAY ve Ankara Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın F.  Hadi FINDIKLI’nın yaptığı toplantıya Millî Eğitim Bakanlığı birim temsilcilerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu,  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği,  Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ankara Sanayi Odası, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı temsilcileri katıldı. Genel Müdürümüz Sayın Osman Nuri GÜLAY yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “ Ülkemizin, sahip olduğu demografik fırsat penceresinden yararlanmak için işgücüne katılacak gençlerin, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında insan onuruna yaraşır şekilde istihdam edilebilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutuma sahip olmasının önünü açacak çalışmalara ağırlık vermek istiyoruz.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce bir yandan mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına dönük önemli ve kapsamlı adımlar atılırken, öte yandan da gençlerimizin çalışma yaşamındaki deneyimlerinin güçlendirilmesi için mesleki eğitim ve ilgili tüm taraflar arasında güçlü işbirliği tesis edilmektedir

“İşyeri Tabanlı Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi (İŞTEK)” konulu proje; mesleki ve teknik eğitimin, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Ülkemize avantaj yaratacak biçimde yapılandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Sistem içerisinde sürdürülebilir iyileştirmenin garantisi olan işyeri tabanlı öğrenmede kalite güvence sisteminin geliştirilmesi bu projenin odak noktasıdır.

Mesleki eğitimin ilgili tarafları arasındaki güvenin önemine işaret eden Sayın GÜLAY konuşmasına şöyle devam etti: “ İşyeri tabanlı eğitimin kalite güvence sistemi, mesleki eğitimin yönetimi ve sosyal tarafların katılımı, şirketlerin desteklenmesi, işyeri tabanlı eğitimin tüm taraflar için cazibesinin artırılması ve kalite güvencesinin sağlanması konularında tarafların üzerinde mutabık kaldığı standartlar vasıtasıyla sağlanabilir.

Standartları geliştirmek tek başına bir anlam ifade etmez. Anlamlı olan sistemdeki tüm paydaşların hedefteki standartlara ulaşmak için sarf edeceği çabadır. Bu doğrultuda etkin ve etkili bir istişare modelinin kurulması elzemdir. Bu mekanizma içerisinde; tüm aktörlerin karşılıklı hak ve sorumlulukları ile birlikte çalışmalarını düzenleyen yasal çerçevenin işlevsel hale getirilmesi Bakanlığımızın sorumluluğundadır.

Bu anlam da  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mesleki ve Teknik Eğitim’de bir dizi yenilikleri içeren 721 No’lu Kanun tasarısı TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.

Tüm okul/kurum ve işyerlerine kalite kültürünün geliştirilmesi sürecinin hızlandırılması amacıyla kalite odaklı desteğin verilmesi bu proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerin temel hedefidir.” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın F. Hadi FINDIKLI ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin sektörde çalışmalarında bazı sorunları var. Türkiye’deki işsizlik oranının büyük bir bölümü üniversite mezunlarının çok olmasından ve nitelikli eleman bulunmamasından kaynaklanıyor. Bir araştırmaya göre Türk ailelerinin %93’ü çocuklarının üniversiteye gitmesini istiyor, % 64’ü de yüksek lisans yapmasını istiyor. Fakat iş gücü ihtiyacımızı giderirsek işsizlik oranımızın çok düşeceğine inanıyorum. Burada meslek okullarıyla (çıraklık, ustalık, kalfalık) ilgili çok açık var. İnşaatlarda dahi normal bir beden işçisini bulmakta zorluk çekiliyor. Ama meslek okullarımızla bu açığımızı kapatabilirsek işsizlik oranımızın büyük ölçüde düşeceğini ben tahmin ediyorum. Bir de mezun olan herkesin istediği şu: Bir masa, masanın üstünde bir bilgisayar, sıcak bir oda. Ama artık bu yok. Artık devlette değil, özel sektörde iş var. Özel sektöre dönülmesi lazım. KOSGEB sayesinde çok büyük imkânlar sunuluyor. İŞKUR sayesinde çok güzel imkânlar sunuluyor. Fakat bunları kullanamıyoruz. Çalışacak nitelikli eleman olmadığı zaman sanayici ne yapacak? İnşaatçı ne yapacak? Mobilyacı ne yapacak?

Biz her yıl 30-35 tane meslek lisesi son sınıf öğrencilerini staja alıyoruz. Sayın Genel Müdürümüzün dediği gibi asgari ücretin 1/3’ünü maaş olarak ödüyoruz. Sigortasını devlet ödüyor. Burada çalışıyorlar. Bu 35 kişinin ortalama 15-20 kişisi özel sektörde rahatlıkla iş buluyor. Neden? Çünkü burada bir şeyler öğreniyor. Mükelleflerle yakın çalıştığı için, çalışmasından da memnun olunduğu zaman iş bulabiliyor. Onun için bu projenin çok yararlı bir proje olduğunu ve inşallah sonunda da çok hayırlı olacağını düşünüyorum, projenin kapanış toplantısı için de her zaman salonlarımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı ve Proje Direktörü Selma KELEŞ proje hakkında bilgi verdi. Yapılan sunumdan sonra katılımcılar görüşlerini ifade ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.