Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Genel Müdürümüz Kemal Varın NUMANOĞLU; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstişare Meclisi Birinci Toplantısına Katıldı

Genel Müdürümüz Kemal Varın NUMANOĞLU; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstişare Meclisi Birinci Toplantısına Katıldı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstişare Meclisi Birinci Toplantısı Anadolu Hotels Downtown'da Yapıldı.

Aynı zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurul Başkanlığını yapan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın NUMANOĞLU İstişare Toplantısının açılışını gerçekleştirdi. Konuşmalarında NUMANOĞLU;

Ülkemizde eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve nitelikli işgücü istihdamının sağlanması Milli Eğitim Bakanlığının en önemli hedefleridir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığının önde gelen paydaşlarından biri olmuş ve kurulduğu günden itibaren faaliyetlerini Avrupa Birliği prensip ve yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde yürüterek eğitim ile istihdam arasında bir köprü işlevi görmüştür.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bu kapsamda en önemli paydaşlarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın da katkılarıyla ülkemizdeki yeterlilik sağlayıcı tüm kurum ve kuruluşların katılımlarıyla oluşturulmuş ve TYÇ Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2015 yılından itibaren faaliyetler başlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı TYÇ Yönetim yapılarından biri olan TYÇ Kurulunda beş genel müdürlükle en çok temsilci sayısına sahip kurumdur. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü TYÇ Kurulunda temsil edilen birimlerimizdir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim ve iş dünyası arasındaki bağlantıyı artırmak için tüm sektörlerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Eğitim, üretim ve istihdamın birlikte sağlıklı bir zeminde gelişim sağlaması esas gayemizdir. Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin gelişimi için en önemli alanlardan birisi olarak görüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için kurgulanmış bir eğitim türüdür. Dolayısıyla sektörlerle yoğun etkileşimin olması, eğitim türünün doğası gereğidir. Bu nedenle bakanlığımız, eğitim verdiği 54 alan ve 203 dalda ilgili sektörlerle sistematik bir iş birliği yaklaşımı gerçekleştirmektedir.

İş birliği yaklaşımımız, sektörlerin sadece fiziki alan veya donatım desteği sağlaması şeklinde değil, eğitim süreçlerinin tamamında aktif rol almalarına odaklanmaktadır.

İş birliklerimiz, eğitim verilen alanda müfredatın birlikte güncellenmesini, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerinin birlikte düzenlenmesini, öğretmenlerin iş başı mesleki gelişim eğitimlerine sektörlerin destek vermesini ve mezunlara istihdam kolaylıkları sağlamalarını kapsamaktadır.

Sektörlerin aktif katıldığı ve öğrencilere burs, gerçek iş ortamında beceri eğitimi ve istihdam vaadi olan bir mesleki ve teknik eğitim arzı, öğrencilerin ve ailelerinin kısa vadede ilgisini çekmeyi başarmış, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki ve teknik ortaöğretime kaydolan öğrenci sayısı bir önceki yıldakine göre yüzde 17 artmıştır. Özellikle sektörlerle iş birliği kurulmuş proje okullarında doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşması memnuniyet vericidir. Yine bu bağlamda ASELSAN ile savunma sanayi alanında iş birliğine gidildi ve ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kuruldu. Benzer şekilde İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kuruluşu gerçekleştirildi. Her iki okulda da sunulan kontenjanın çok üzerinde başvuru oldu ve ilk kez mesleki ve teknik ortaöğretime yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınmıştır.

Mesleki ve teknik eğitimde alan ve atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin sürekliliği eğitimin kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla yukarda değinilen sektörlerle kurulan güçlü iş birlikleri kullanılmış ve eğitim verilen tüm alanlardaki öğretmenleri içeren kapsamlı bir eğitim paketi hazırlanmıştır. Tüm bu iş birliklerinin sonunda 2019 yılında eğitim alan öğretmen sayısında bir önceki yıla göre altı katlık artış elde edilmiştir. 2020 yılı için 20 bin öğretmenin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi planlaması yapılmıştır. Böylece iki yıl gibi kısa bir sürede mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 70'nin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri tamamlanmış olacaktır.

Bakanlığımız, Geleneksel çırak-kalfa-usta eğitiminin yapıldığı Mesleki Eğitim Merkezlerini güçlendirmek için önemli bir adım daha atmıştır. Mesleki Eğitim Merkezlerimizde öğrencilerin okula geldiklerinde fark derslerini alabilmeleri ve dört yıllık eğitim sonunda ustalık belgelerinin yanı sıra lise diploması hakkı elde edebilmeleri için esnek bir yapı kurulmuş ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Bu adım mesleki eğitim merkezlerinin tercih edilebilirliğini artırmış ve kayıt olan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 62 artmıştır. Bakanlığımız, çözüme yönelik geliştirdiği yeni yaklaşımda eğitim-istihdam ilişkisinin çok güçlü olduğu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaca uygun olacak şekilde lise diploması hakkına ilaveten özel sektörün özellikle organize sanayi bölgelerinde ve büyük ölçekli işletmelerde mesleki eğitim merkezi kurabilmeleri için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda gerekli değişiklik yapılmıştır.

TYÇ Kurulu olarak geride bıraktığımız dört yılda ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa'ya ve dünyaya açılan penceresi olma hedefiyle birçok çalışma yürüttük.

TYÇ'nin oluşturulması ve uygulanması, Türkiye Referanslama Raporunun hazırlanması, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 'ne referanslanması, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanının oluşturulması ve TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşların ortaklığında gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazılarıdır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kalite Güvence dokümanlarımızı tamamlayarak TYÇ Kuruluna ilettik 2019 Nisan ayında TYÇ bünyesinde çok önem verdiğimiz Önceki Öğrenmelerin Tanınması alanında çalışmalar gerçekleştirdik, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında ise şu anda MEB sorumluluğunda 930 yeterlilik tanımlanmış durumda.

Bu toplantıyla amacımız, TYÇ yönetim yapılarından bir diğeri olan Türkiye İstişare Meclisinin değerli üyelerine TYÇ kapsamında geçtiğimiz dört yılda gerçekleştirilen çalışmaları aktarmak ve sizler aracılığıyla kurumlarınızda TYÇ'ye yönelik farkındalık oluşturmaktır.

Kurumlar arası işbirliği, ülkemiz yeterliliklerinin uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanması, öğrenen ve işçi hareketliliğini artırılması ve eğitim istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini sağlayacaktır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi kolaylaşacak ve artacaktır.

Birinci İstişare Meclisi toplantımıza katlımınız ve istişare sürecinde vereceğiniz kıymetli katkılarınız için şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, toplantımızın verimli ve faydalı geçmesini temenni ederim" dedi.

19-12-201919-12-201919-12-2019

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.