Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

ERASMUS+'da Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Başarısı

ERASMUS+'da Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Başarısı

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak hibe almaya hak kazanan projeler 2 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştır.

 

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda,  515 proje teklifi  hibe desteği almaya hak kazanmış ve desteklenecek 515 projenin 462'ü Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarımız tarafından hazırlanmıştır. 19.496.878,5 Avro toplam hibenin, kurumlarımız tarafından kullanılacak hibe tutarı 17.447.448,5 Avrodur.

 

Meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede yer alan kurum ve kuruluşlara bu projeler aracılığıyla verilen hibe desteğiyle, öğrenci ve öğretmenlerimize Avrupa ülkelerinde çalışma alanları ve meslekleri ile ilgili eğitim alma ve staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına katkı sağlamakta ve bu sayede ülkemizde nitelikli işgücü yetiştirilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

 

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar tarafından hazırlanarak sunulan projelerle, söz konusu okullardaki öğrencilerin yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar sunulmaktadır. Kendi yaşadıkları ilden dışarı çıkmamış olan birçok öğrencinin AB ülkelerinde işbaşı eğitim yapmaları, ülkemizin insan kaynaklarına yaptığı yatırıma iyi bir örnektir. Benzer şekilde, meslek dersi öğretmenlerine yönelik hazırlanan projeler ile öğretmenlerimizin alanlarındaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri artmakta, yeni ve farklı teknolojilerle tanışmalarına imkan verilmekte; bu edindikleri yeni bilgileri öğrencilerine ve meslektaşlarına aktaran öğretmenlerimiz bu şekilde bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Mesleki eğitimde daha geniş kitlelere ulaşan bu deneyimler, insan kaynaklarının katma değer yaratarak toplumun her kesimine ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

 

Ülkemizin AB Eğitim ve Gençlik Programları ile tanıştığı 2003 yılından beri, hazırlanan ve kabul edilen proje sayısı bakımından liderliği her yıl olduğu gibi bu yıl da elinde tutmuş olan Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarını bir kez daha kutlar, söz konusu projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm projelerin etkili ve sürdürülebilir çıktılar ortaya koymasını temenni ederiz.

20-08-2019

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.