Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Erasmus+ Programı “Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği” Projeleri

2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ programı “Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği” Projeleri başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ programı “Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği” faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak 01 Ağustos 2017 tarihinde açıklanmıştır.

 

Desteklenen projeler kapsamında Meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara sağlanan hibe desteği ile öğrenci ve öğretmenlerimize Avrupa’da çalışma alanları ve meslekleri ile ilgili eğitim alma ve staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Erasmus+ programı Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına katkı sağlamakta ve bu sayede ülkemizde nitelikli işgücü yetiştirilmesi açısından önemli bir fonksiyon icra etmektedir.

 

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 1944 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda,  526 proje teklifi  hibe desteği almaya hak kazanmış ve desteklenecek 526 projenin 456’sı  73 ilimizde bulunan Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımız tarafından hazırlanmıştır. Kurumlarımızın kullanacağı toplam hibe tutarı 16.315.353  Avrodur.

 

 

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar tarafından hazırlanarak sunulan projelerle, söz konusu okullardaki öğrencilerin yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar sunulmaktadır. Kendi yaşadıkları ilden dışarı çıkmamış olan birçok öğrencinin AB ülkelerinde işbaşı eğitim yapmaları ülkemizin insan kaynaklarına yaptığı yatırıma iyi bir örnektir. Aynı amaçla meslek dersi öğretmenlerine yönelik hazırlanan projeler ile de öğretmenlerimizin en son teknolojik gelişmelere uygun mesleki bilgi ve becerileri kazanması sağlanmaktadır.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak söz konusu projelerin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve diğer ilgililere teşekkür eder, tüm projelerin etkili ve sürdürülebilir çıktılar ortaya koymasını temenni ederiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.