Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

  Dr. Recep ALTIN Daire Başkanı Tel : +90 312 413 12 52 e-posta : recep.altin@meb.gov.tr
Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

1987 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde yükseköğretimini tamamladı. Mezuniyet sonrası Osmaniye'de meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 1991-93 yılları arasında da Yüksek Lisans, 1994-98 yılları arası Doktora eğitimini tamamladı.

 

1993 yılında İrlanda'da mesleki eğitim programına katıldı. 1996 yılında Arizona Devlet Üniversitesinde ve Ohio Devlet Üniversitesinde proje hazırlama, uygulama ve yönetimi konusunda eğitimler aldı. Ayrıca, ABD ve AB olmak üzere pek çok ülkelerin eğitim sistemi ve yönetim yapısı ile okul öncesinden üniversite eğitimine kadar olan müfredat yapıları ve öğretmen eğitimleri üzerinde çalışmalarda bulundu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinin AB Temel Eğitim Kursunu ve AB Uluslar arası İlişkiler Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

 

Yaptığı görevlerden bazıları ise, Dünya Bankası destekli Endüstriyel Okullar Projesinde proje uzmanlığı, Yaygın Mesleki Eğitim Projesinde Proje Uzmanı ve Proje Yöneticiliği ile 1997-2002 yılları arası Trafik Güvenliği Projesinde Proje Direktörlüğü ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

 

2002 yılında faaliyete geçen AB MEDA Programı kapsamında desteklenen Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP), Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve Mesleki Eğitim Sisteminin Modernizasyonu Projesi'nin (MVET) hazırlanmasında ve uygulanmaya geçişinde yöneticilik görevinde bulundu. 2002-2006 yılı arasında Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Proje Yöneticiliği yaptı. 2007 yılında Avrupa Eğitim Vakfı (AEV) tarafından yürütülen Akran Öğrenme Projesinin (Peer Learning) Ülke Direktörlüğünü yaptı. Ayrıca, Avrupa Eğitim Vakfı Karşılıklı Öğrenme Projesi (Mutual Learning Project-2009-2013) ülke yöneticiliği ile AB Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi'nin (Advisory Committee on Vocational Training-ACVT) ülke temsilcisi ile ECVET Grubu ülke temsilciliği görevinde bulunmaktadır. Uzun süredir projeler koordinasyon Merkezi Başkanlığında Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

 

 Özellikle mesleki eğitim olmak üzere ve eğitimle ilgili  tek ve ortak yazarlı yayımlanmış bazı kitapları ise; BRICS Ülkelerinde Eğitim Sistemi (1),  Gelişmiş Ülkelerin Eğitim ve Eğitim Yönetim Sistemleri (2) , Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem (3),  Gelişmiş Ülkelerin Mesleki Eğitim Sistemleri ve Türkiye (4), Covid-19 Salgını Sürecinde Mesleki  ve Teknik Eğitim (5), An Overwiev of Turkish VET System (6), Reforming Vocational Education and Training (7), an Overview on Turkish VET (8), Vocatıonal And Technıcal Educatıon Durıng The Covıd-19 Pandemıc (9). Uluslararası ve ulusal dergilerde  makaleri yayımladı. Başta okul öncesi, ortaöğretim ve mesleki eğitim olmak üzere eğitimin değişik konularında 150'nin üzerinde ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay ve toplantılara katıldı. 

 

 2018 Ekim ayından itibaren halen Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. 2012 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Dr. Recep ALTIN İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığının Görevleri

a)Eğitim ve öğretimde politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri ilgili daire başkanlıkları ile işbirliğinde uygulamak,

b)Mesleki ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu sağlayacak tedbirler almak,

c)Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

ç)Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

d)Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,

e)Mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, planlama ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek,

f)3308 sayılı Kanunun 32'nci maddesi kapsamındaki özel gelirleri yönetmek, g)Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda görevli personel giderleri ile diğer cari giderlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)Mahkeme kararları gereğince yapılacak ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h)Yeni politika ve uygulamalarla ilgili yasal düzenlemeleri hazırlamak,

ı)Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerine ilişkin ilgili başkanlıklar ile koordineli olarak görüş bildirmek,

i)Ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j)Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerini cevaplamak, k)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

l)Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.