Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Ercan ALPAY Daire Başkanı Tel : +90 312 413 13 92 e-posta :
Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığının Görevleri;

a) Eğitim ve öğretim ortamlarının verimliliğini artıracak çalışmaları yürütmek.

b) Eğitim ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek.

c) Eğitim kurumlarının derslik, atölye ve laboratuvarlar ile diğer eğitim birimlerinin standart mimari yerleşim planları ve ihtiyaç analizleri ile bunların donatım standartlarını belirlemek.

ç) Eğitim ve öğretim süreçlerinde eğitim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.

d) Eğitim kurumları ve eklentilerinin açılması, kapatılması, dönüştürülmesi ve ad değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

e) Program türü, alan ve dal açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

f) Okul, bina ve eklentilerinin Bakanlığın diğer birimleri tarafından kullanılması ve Bakanlık haricindeki kurum ve kuruluşlara tahsisi veya kiralanması hususunda görüş bildirmek.

g) Genel Müdürlüğe bağlı proje okullarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. ğ) Genel Müdürlüğe bağlı proje okullarına yönetici görevlendirme ve öğretmen atanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

h) Yatırım programına alınacak projelerle ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığına görüş bildirmek.

ı) Bina yapımlarında İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tip projelerin geliştirilmesine destek olmak.

i) Eğitim kurumlarında döner sermaye işletmelerinin açılması ve kapatılması hususunda Bakanlığın ilgili birimine görüş vermek.

j) Okul aile birlikleri ile ilgili çalışmalarda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

k) Eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmaları Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak.

l) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı koordinesinde yerine getirmek.

m)Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik tereddüde düşülen hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek.

n) Genel Müdürlüğün proje ve protokolleri kapsamında görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.

o) İkili ilişkiler kapsamında ülkelerle imzalanan mesleki ve teknik eğitim iş birlikleri çerçevesinde başkanlık görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek.

ö) Başkanlığın görev alanı ile ilgili iş ve işlemlere yönelik açılan davalarla ilgili bilgi ve belgeleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgili birimlere göndermek.

p) Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.