Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ'NDE DÜZENLEME YAPILDI

"Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" hazırlanarak yürürlüğe girdi.
EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ'NDE DÜZENLEME YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nin hükümlerinde, değişen ve gelişen şartlar ile beraber ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeye gidildi.  

Yapılan değişiklik ve düzenlemenin getirdiği yeniliklere göre, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne yeni eklenen "Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu", "sosyal sorumluluk programı" ve "ortak yazılı sınavlar" gibi hususlar Yönerge'ye eklenerek mevzuatlar arasında uyum sağlanması amaçlandı.  

Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi, değerlendirilmesi, sınav analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması ve gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.  

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi ile Anadolu imam hatip liselerinde hitabet ve mesleki uygulama dersinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantıları gündemine alınması yönünde düzenleme gerçekleştirildi.  

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde belirli bir kurs programına ve süreye bağlı olarak kurslar açıldığından ve olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi bulunmayan bölümlerinde öğrenci, kursiyer ve sınıf/şube bulunmadığından halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi bulunmayan bölümlerinde sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulmayacağı hususunda düzenleme yapıldı.  

Yönerge kapsamında yer verilen zümre başkanlarının seçimine yönelik objektif kriterler getirilerek yürütülen iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi hedeflendi. Her seviyedeki sınıf/alan zümreleri toplantılarında gündeme alınacak konular ile alınacak kararlara ilişkin yeni hususlara yer verilerek zümrelerin etkin ve verimli bir şekilde işlevini yerine getirmesi amaçlandı.  

İl millî eğitim müdürlüğünde görevli, ilgili ders/alana uygun il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerinin (gözlemci olarak) il sınıf/alan zümrelerine katılımına olanak sağlandı.  

Ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen derslerin il sınıf/alan zümre başkanlarının katılımıyla yüz yüze veya çevrim içi olarak ülke sınıf/alan zümre toplantılarının ekim ayının ilk haftası içerisinde gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.