Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

30 UNCU MESLEKÎ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 20.10.2017 TARİHİNDE YAPILDI

30 UNCU MESLEKÎ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 20.10.2017 TARİHİNDE YAPILDI

 

30 UNCU MESLEKÎ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 20.10.2017 TARİHİNDE YAPILDI

 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4. maddesine göre kurulmuş bulunan  “Mesleki Eğitim Kurulu”’nun 30 uncu Toplantısı 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 15.00’te Bakanlığımız Tevfik İleri Toplantı Salonunda Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ başkanlığında kurul üyelerinin katılımları ile yapılmıştır.

Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ yaptığı konuşmada “Bakanlığımızca mesleki ve teknik eğitim alanında yapılan son kanuni düzenlemeler; 09/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6764 Sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmış ve bu kapsamda; çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim süreleri birleştirilerek toplam eğitim süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda gerek yapılan değişikliklerin tanıtımı ve gerekse de yapılması gereken ikincil mevzuat çalışmaları hızla devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandıkça ilgili taraflar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, hükümet programları ve stratejik planlamalar doğrultusunda mesleki eğitimin gelişimi için yapılan bu çalışmaları, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, işveren konfederasyonları, meslek odaları ile istişare ederek yapıyoruz. Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarında da bir takım kararlar ve tedbirleri hep birlikte alıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimin kalitesini birlikte oluşturmak hususunda ilgili taraflarla birlikte büyük çaba gösteriyoruz.” dedi.

Kurulda alınan kararların önemli olduğunu vurgulayan Sayın DEMİRCİ; daha önce alınan Kurul Kararlarının hayata geçirilmesi için yönünde çalışmaların hızla yürütüldüğünü, 30 uncu Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararların da bir sonraki kurula kadar hayata geçmiş olması temennisinde bulundu.

30 uncu Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında oy birliği ile;

1-   Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik tarafından yapılan değişiklik sonucu Yönetmeliğe eklenen 5/A maddesinde “Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen; işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir." bulunan hüküm gereğince “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki meslek alan/dallarında, Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen işletmede mesleki eğitim, staj, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinde; bir program dâhilinde, usta öğretici gözetiminde ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması şartıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan işler ve işyerlerinde mesleki eğitim alabilirler ve bu ortamlarda bulunabilirler.

 

2-    3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre; 29 uncu Mesleki Eğitim Kurulunda, Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) kapsamına alınan (çıraklık eğitimi kapsamı) alan ve dal İsimlerinde Ek-1 listede olduğu gibi alan/dal isim düzeltmesi yapılması ve Ek-2 listede belirtilen alan/dalın Anadolu Meslek Programı (AMP) ve Anadolu Teknik Programı (ATP) Kapsamına Alınması,

 

kararları alındı.

 

Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ, kurul üyelerine katkılarınızdan dolayı burada bulunduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. 30 uncu  Mesleki Eğitim Kurulu Kararlarının ülkemize, iş dünyamıza, sektörüne ve mesleki eğitime hayırlı olmasını diliyorum diyerek erek toplantıyı kapatmıştır.

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Mesleki Eğitim Kurulu Üyeleri:

1.           İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

2.           Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

3.           Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

4.           Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

5.           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

6.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

7.           Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

8.           Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,

9.           Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

10.         Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü,

11.         Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü,

12.         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

13.         Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

14.         Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

15.         Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

16.         Türkiye Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

17.         Mesleki Eğitim Alanında Yüksek Öğretim Kurulu Temsilcisi,

18.        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey temsilcisi,

              19.        Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA -

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.