mtegm@meb.gov.tr 0312 413 1407

Donatım Listeleri

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar lisleri, spor liseleri, pansiyonlar ve uygulama otellerine ait donatım listeleri

Mimarî Planlar

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar lisleri, spor liseleri, pansiyonlar ve uygulama otellerine ait mimari plan ve analizler

Dokümanlar

Diğer dokümanlar

Çalışmalar

Donatım ve mimari plan hazırlama etkinlikleri