Atölye ve Laboratuvarların Standart Mimari Yerleşim Planları ve İhtiyaç Analizleri


Türkiye genelinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda, aynı mesleki beceriyi kazandırabilmek ve aynı yeterlikte insan gücü yetiştirebilmek amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından, Atölye ve Laboratuvarların Standart Mimari Planları oluşturulmuştur. Bu kapsamda Daire Başkanlığımız tarafından görevlendirilen bir uzman öğretmen gözetiminde başlatılan çalışmada, 2014 ve 2015 yıllarında mimari çizimler ve analizler için görevli dört öğretmen ile 204 alan uzmanı öğretmen tarafından gerçekleştirilen birer haftalık 5 ayrı çalışma sonucunda, 52 alan 204 dalda 326 atölye ve 145 laboratuvar  ile uygulama sınıfı, uygulama oteli ve pansiyonlara ait toplamda 508 adet Standart Mimari Yerleşim Plan çizimleri ve bunlara yönelik ihtiyaç analizleri oluşturulmuştur.

MAKAM OLURU