Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

  Korkut KOÇAK  Daire Başkanı Tel : +90 312 413 14 05 e-posta : 
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

 

 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yükseköğretimini tamamladı. Mezuniyet sonrası girdiği KPSS'de alan birincisi olarak Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atandı ve Van, Antalya, Şanlıurfa illerinde görev yaptı. Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda başarılı olarak 2012 yılında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Millî Eğitim Uzman Yardımcısı olarak atandı. "Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının PISA Yeterlik Düzeylerine ve Kümelerine Göre İncelenmesi" uzmanlık tezi ile yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı ve sınavda başarılı olarak 2016 yılında Millî Eğitim Uzmanı oldu. 2018-2021 yılları arasında Yükseköğretim Kurulunda Yürütme Kurulu Danışmanı olarak görevlendirildi. Kasım 2021'den itibaren Meslekî ve Teknik Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TÜRKMETES 2014-2018) ve Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi üyesi olarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 ve 2019-2023 Stratejik Planı ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Eylem Planı hazırlık çalışmalarında yer almıştır. Ayrıca il AR-GE ekiplerinin stratejik plan hazırlama ve uygulama yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kurslarda eğitimler vermiştir.

Yükseköğretim kurumlarının faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla yürütülen Üniversite İzleme ve Değerlendirme Projesi ve yükseköğretimde dijital dönüşüm çerçevesinde tüm yükseköğretim mezunlarının transkriptlerine E-Devlet'ten ulaşılmasına imkân veren E-Transkript Projesinin hazırlık ve uygulama aşamalarında koordinasyon görevini üstlenmiştir. Ayrıca yükseköğretim kademesindeki uygulamalı eğitimlerin esaslarını belirleyen ve bu alana yönelik merkezi düzeyde ilk kez yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'nin hazırlanması sürecinin koordinasyonu görevini yürütmüştür.

Ortak yazar olarak yayımlanan bazı çalışmaları şunlardır: Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2019, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2020, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2021, Meslekî ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine ilişkin Kanunî Düzenlemeler, Examination of the Curriculum and Instructional PhD Dissertations in the Field of Educational Sciences Concerning Theoretical Framework, Method and Contributions of Research Dimensions.

C#, Python ve R programlama dilleri ile İngilizce ve Almanca bilen Koçak evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığının Görevleri

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konular ile yeni politika ve uygulamalara ilişkin projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri takip etmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek.

ç) Eğitim kurumlarının proje ve protokol hazırlayıp uygulamalarına ilişkin çalışmalarına rehberlik etmek.

d) Proje ve protokoller aracılığıyla paydaş kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

f) Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik tereddüde düşülen hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek.

g) Genel Müdürlüğün proje ve protokolleri kapsamında görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak.

ğ) İkili ilişkiler kapsamında ülkelerle imzalanan mesleki ve teknik eğitim iş birlikleri çerçevesinde başkanlık görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek.

h) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı koordinesinde yerine getirmek.

ı) Başkanlığın görev alanı ile ilgili iş ve işlemlere yönelik açılan davalarla ilgili bilgi ve belgeleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgili birimlere göndermek.

i) Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.