Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

  Şennur ÇETİN Daire Başkanı Tel : +90 312 413 13 92/14 05 e-posta : scetin@meb.gov.tr
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

 

1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Ankara'da bitirdi.  1992 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans  yaptı.

 

1993 yılında Eskişehir Gazi Teknik Anadolu Meslek Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı.

 

1994-2003 yılları arasında Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünde Dünya Bankası Projesi (METGE)'nin yürütülmesinde görevlendirildi.

 

2003-2011 yılları arasında Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi (MEGEP) projesinde eğitim uzmanı olarak çalıştı.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKMEP) Projesi ve Dünya Bankası Ortaöğretim Projesi (OÖP)  kapsamında Program Şube Müdürü olarak 2,3,4 ve 5. seviye Modüler Öğretim Programlarının ve materyallerinin hazırlanması çalışmalarını yürüttü.

21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Şennur ÇETİN  evli ve iki çocuk annesidir.

 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığının Görevleri

 

 

a)Genel Müdürlük görev alanına giren konularda projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

b)Yeni politika ve uygulamalarla ilgili projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

c)Mesleki ve teknik eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri takip etmek,

ç)Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak mesleki ve teknik eğitime yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

d)Okul ve kurumların yürüttükleri proje ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,

e)Okul ve kurumların proje ve protokol hazırlayıp uygulamalarına ilişkin iş ve işlemlerine rehberlik etmek,

f)Meslek odaları ve iş dünyası temsilcilerinin proje ve protokol aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak,

g)İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

ğ)Sosyal içermeye yönelik projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

h)Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,

ı)Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

i)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,

j)Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

k)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Personel Listesi


ADI SOYADI ÜNVANI
Şennur ÇETİN  Daire Başkanı
Abdulkadir YILDIZ Uzman Öğretmen 
Ahmet OZAR Öğretmen 
Balkır ÖZÜNLÜ Mühendis 
Eda AKAR Öğretmen 
Elvan KAHYAOĞLU ABIDI Öğretmen 
Feden KOCATÜRK  Öğretmen 
Funda ÇOKER Öğretmen 
Gökhan TAŞ  Şef
Hatice GÜNEŞ Öğretmen 
Hatice ÖKSÜZ Milli Eğitim Uzmanı
Kadriye KILIÇ Öğretmen
Kahraman PAŞAOĞLU Öğretmen
Kübra GÜZELYURT Milli Eğitim Uzmanı
Melek ÇELİK Öğretmen
Mesut Zülfü YUSUFOĞLU Öğretmen 
Murat MİDAS Şube Müdürü 
Muzaffer DÖLEK Öğretmen 
Nigar AYDIN Programcı
Osman YALÇIN  Şube Müdürü
Özlem DEMİR Öğretmen
Selma BULUT Şef 
Soner TÜRKOĞLU Öğretmen 
Şengül YILDIZ Öğretmen 
Şehnaz ÇİVİCİ Öğretmen
Tarık KAYA Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.