Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Özel Büro

  İsmail GÜLER Daire Başkanı Tel : +90 312 413 12 52 e-posta : hikahraman@meb.gov.tr
Özel Büro

1982 Ankara doğumlu olup aslen Yozgat/Akdağmadenlidir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara´da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığında Kamu görevine başlamıştır. 2011 yılından itibaren   TBMM´de sırası ile milletvekili danışmanlığı akabinde Milli Savunma Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında TBMM Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Aynı yıl Savunma Sanayii Müsteşarlığına Daire Başkanı olarak atanmıştır.2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü emrine Daire Başkanı olarak atanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığında 2 yıla yakın bir süre Bakan Danışmanı olarak görevini sürdürmüştür. Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olup Türk Güreşinin istenilen yere gelebilmesi için çaba sarf etmektedir. Yozgatlı Dernekler Federasyonu temsilcisidir. İlgi alanları içerisinde  Türk Siyasal Hayatı incelemeleri başta olmak üzere, spor, tiyatro, sinema,  kitap okumak gelmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 

Özel Büronun Görevleri

a)Genel müdür ve daire başkanlarının sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

b)Genel Müdürlük personelinin idari, mali ve yardımcı hizmet işlerini yürütmek,

c)Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel ve bilgi edinme mevzuatı kapsamında gelen evrakı makama sunmak ve usulüne uygun olarak ilgili birime ulaştırmak,

ç)DYS dışı gelen evrakı kaydetmek, evrakı taratarak DYS’ye yüklemek ve konularına göre Genel Müdür ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek,

d)DYS dışı giden evrakın çıktılarını alarak ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,

e)Genel Müdürlük makamınca yapılacak toplantı, seminer ve benzeri çalışmalara ait ön hazırlıkları yapmak,

f)Vekâlet onayları, görev değişimleri, görev dağılımları ile personele tebliğ edilmesi gereken yazı ve benzerlerini imza karşılığı ilgililere duyurmak,

g)Genel Müdürlük personeli ile ilgili geçici görevlendirme, yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ölüm izni ile gerekli diğer makam onaylarını almak, bir örneğini ilgililere iletmek ve kayıtlarını tutmak,

ğ)Genel Müdürlüğe atanan, görevlendirilen ve ayrılan personelin göreve başlama / ayrılma iş ve işlemlerini yürütmek,

h)Genel Müdürlük personelinin özlük dosyalarını tutmak; maaş, fazla çalışma, geçici görevlendirme yollukları, emekli olanların sürekli görev yollukları ile telefon, faks, kablolu TV ve pul mahsubunun tahakkuklarını yapmak, ilgili Bakanlık birimlerine göndermek, bunlarla ilgili kayıtları tutmak, giyim yardımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ı)Genel Müdürlük birimlerinin yerleşimi ile çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

i)Hizmetlilerin görev dağılımlarını yapmak, çalışmalarını takip ve kontrol etmek, bu konuda ilgili birimle iş birliği yapmak,

j)Genel Müdürlük personeline ait manyetik kart, personel kimlik kartı ve toplu taşıma kartı planlaması ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k)Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde olağanüstü hâllerde genel müdürlüğün sorumluluğuna verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

l)Geçici görevli personelin devam-devamsızlıklarını her ayın sonunda kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek,

m)Genel Müdürlüğe ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

n)Genel Müdürlük personelinin hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, donatım, tüketim malzemesi (toner, kâğıt, kırtasiye ve benzeri) ihtiyacını tespit etmek, temini, depolanması ve ilgililere dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o)Genel Müdürlük çalışma alanında bulunan elektrik ve haberleşme tesisatı, klima, TV, video, fotokopi makinesi, yangın söndürme cihazı ve diğer cihazların periyodik bakımının yapılması, arıza hâlinde onarılması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ö)Olağanüstü günlerde ve ihtiyaç duyulduğunda genel müdürlükte çalışmasına ihtiyaç duyulan personeli Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve ilgililere duyurmak,

p)Her yılın sonunda Genel Müdürlük birimlerince gerekli evrak taramasının yapılmasını sağlamak ve arşivlenmek üzere belirlenen evrakın arşivleme iş ve işlemlerini takip etmek,

r)Genel Müdürlükte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde takip etmek,

s)Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

Özel Büro Personel Listesi

 

ADI SOYADI ÜNVANI
Halil İbrahim KAHRAMAN Daire Başkanı
Ahmet Duran DAŞTAN Hizmetli 
Alican AKILLI  Bilgisayar İşletmeni
Atlas UYGUR V.H.K.İ.
Canan MADEN V.H.K.İ.
Derya KÖSE V.H.K.İ.
Dursun ERDOĞAN  V.H.K.İ.
Elif GÜÇLÜ Bilgisayar İşletmeni
Faruk TÜMER  V.H.K.İ.
Fatma ÜNLÜ Şef
Ferhat TABAKOĞLU Bilgisayar İşletmeni
Gülhan TOY Şube Müdürü
Göknur GÜL GÜRSES  Şef
Güven ŞAHİN Memur
İhsan SAVAŞ Araştırmacı
Kezban ŞAHİN  Şef
Leylâ KAYA Şef
Makbule BÜYÜKKILIÇ Eğitim Uzmanı
Mitat KARAÇAĞIL  Şube Müdürü 
Nejmi SAKAOĞLU Şube Müdürü V.
Ömer TURAN Bilgisayar İşletmeni
Recep AKDİL  Şef 
Suzan AKIN HASAN V.H.K.İ.
Tuğba İYİGÜN Şef
Uğur YETER Bilgisayar İşletmeni

 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.