Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Belma GÜNGÖR Daire Başkanı Tel : +90 312 413 13 92 e-posta :
Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığının Görevleri;


a)Eğitim ve öğretim ortamlarında kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

b)Eğitim ve öğretim ortamlarının verimlilik standartlarını belirlemek,

c)Eğitim ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç)Okul ve kurumlardaki derslik, atölye ve laboratuvarlar ile diğer eğitim birimlerinin donatım standartlarını belirlemek,

d)Eğitim-öğretim süreçlerinde eğitim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak,

e)Alan ve dal açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

f)Okul/kurum ve eklentilerinin açılması, kapatılması ve tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g)Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunların eğitimi desteklemelerini sağlayacak tedbirleri almak,

ğ)Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak,

h) Okul, bina ve eklentilerinin Bakanlık haricindeki kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımı hususunda görüş bildirmek,

ı) Kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerinde görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak yerine getirmek,

i)Genel müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 

 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Personel Listesi


ADI SOYADI ÜNVANI
Belma GÜNGÖR Daire Başkanı
Ayşe TURNA  Şube Müdürü
Bilgehan TOY Şef
Bayram GÜNGÖRDÜ V.H.K.İ
Erhan NERGİZ Öğretmen
Faysal OĞULCU Öğretmen
Halil YILMAZ Öğretmen
İrfan SUKAYA Bilgisayar İşletmeni
Latife UYGUR Öğretmen
Nilgün ARSLAN Şef
Nurhayat CANATAN Öğretmen
N.Fatma TOPALOĞLU Öğretmen
Ömer TURAN Şef
Seda KARACABEY Bilgisayar İşletmeni

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Bakanlıklar/ ANKARA - Telefon Rehberi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.