Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Anadolu Teknik ve/veya Anadolu Meslek Programlarında meslek alanlarına geçiş işlemleri, Makam Onayı ekinde yer alan Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu´nda belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.

Ek-1: Valilik Yazısı

Ek-2: Makam Onayı

Ek-3: Alana Geçiş e-Kılavuzu