Duyurular 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

Bakanlığımız 2013 Yılı;

 HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANINDA ve ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PLANINDA YER ALAN

         Genel Müdürlüğümüze ait faaliyetler, Ek-1’de listelenmiştir. Faaliyetlerin gerçekleştirileceği okulların; Listede belirtilen faaliyet/faaliyetlerin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri (eğitim programları, etkinlik faaliyetleri-kursiyer ve öğretim görevlilerinin konaklama organizasyonları vb. gibi) almaları gerekmektedir.

         Not: Listede belirtilen faaliyetlere katılımcılar kesin olarak belirlenip, Makamdan Onay alınmadan ve ilgililere Bakanlığımızca duyurulmadan, katılımcılar tarafından yapılacak her türlü rezervasyon işlemlerinden doğacak sonuçlar tamamıyla müracaat edenlerin kendi sorumluluklarındadır.

 Ek-1

 Yayın:07.12.2012 - Güncelleme:28.02.2013 - 11:10 - Görüntülenme:10490