15-19 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Erzurum H.içi Eğitim Enstitüsü´nde Açılacak Olan 238 Sıra Numaralı "Modüler Yapıda Kazanımlara Dayalı Geliştirilen Öğretim Prog. Tanıtılması Semineri" Katılımcı Listesi